AVÍS LEGAL

D’acord amb les normes definides a la Llei 34/ 2002, del 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, indiquem a continuació les dades d'informació general d'aquesta pàgina web:
Titular: Assessoria i Seguretat Informàtica, S.L.
Adreça: C/ Sant Guillem núm. 3 08006 BARCELONA
Contacte: info@datarisc.es
Telèfon: 93 217 83 54
Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 36829, Folio 0113, Sección GENERAL, Hoja 287904, Provincia B Inscripción 3ª.
CIF: B-63585657

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

Assessoria i Seguretat Informàtica, S.L. es reserva el dret a introduir modificacions o suprimir parcialment o total els actuals continguts de la seva pàgina web sempre que ho consideri necessari, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Data Risc és marca registrada d’Assessoria i Seguretat Informàtica,S.L. © 2004-2014

El codi font, els dissenys gràfics, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a http://www.datarisc.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. © 2004-2009 i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit d’ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L.

ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA vetllarà tant pel compliment de les condicions anteriors com per la deguda utilització dels continguts presentats a la seva pàgina web, exercitant totes les accions civils i penals que corresponguin en el cas de infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per tal de complir els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. informa als usuaris d’aquesta pàgina web dels punts següents:

Tota la informació que rebi ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s’incorporarà al fitxer de CLIENTS, fitxer automatitzat la creació del qual ha estat degudament notificada davant l’Agència de Protecció de Dades.

Aquesta informació és utilitzada exclusivament per ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. amb la finalitat de mantenir la relació comercial i mercantil amb els seus clients, així com per mantenir-los puntualment informats dels productes i serveis que ofereix, i no serà comunicada a terceres parts llevat que ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. estigui obligada a fer-ho per imperatiu legal o es tracti de dades d’informació pública.

Les persones interessades podran exercir davant d’ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, mitjançant un escrit signat adreçat a ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L., C/ Sant Guillem núm. 3, 08006 - Barcelona, o trametent-lo per mail a l'adreça info@datarisc.es, tot afegint-hi en qualsevol cas la fotocòpia del DNI de la persona interessada.

ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. complirà amb aquesta obligació de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i totes les disposicions posteriors.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva natura, que es derivin de l’ús de la informació, dels materials continguts en aquesta pàgina web i dels programes que pugui incorporar. Els enllaços (Links) i hipertexts de la pàgina web http://www.datarisc.es, que permeten a l’usuari accedir a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar-se d’aquesta informació.

PUBLICITAT ENGANYOSA I COMUNICACIONS COMERCIALS

ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA S.L. es compromet a no realitzar publicitat enganyosa.

Tanmateix, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que poden trobar-se en el contingut de les seccions de la pàgina web d’ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L., es compromet a corregir-los tan aviat com en tingui coneixença.

ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA S.L. es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Tanmateix, no serà considerada comunicació comercial qualsevol informació que s’enviï als clients d'ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L. i que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el client i ASSESSORIA I SEGURETAT INFORMÀTICA, S.L, així com el desenvolupament de les tasques d’assessoria, consultoria, informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client tingui contractat amb l’empresa.

avís legal | contacte